Mąki Szymanowskie

Mąka Szymanowska Chlebowa typ 750

Mąka Szymanowska tortowa

Mąka żytnia typ 720

Mąka Szymanowska luksusowa typ 550

Mąka Szymanowska Krupczatka typ 450

Mąka Szymanowska Uniwersalna typ 480

Mąka Szymanowska pełen przemiał typ 1850

Mąka Szymanowska razowa typ 2000

Zobacz wszystkie produkty