Plan połączenia spółek

2022-09-28

Zarząd Spółki Polskie Młyny sp. z o.o., działając zgodnie z art. 500 §21 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037 ze zm), publikuje plan połączenia spółek Polskie Młyny sp. z o.o. oraz Signature Investment sp. z o.o.