Ogłoszenie

2015-06-26

Zarządy spółek Polskie Młyny S.A. (Spółka Dzielona) i „BZK Group” sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) ogłaszają, że dnia 26 czerwca 2015 r. uzgodniły plan podziału spółki Polskie Młyny S.A. poprzez wydzielenie części majątku Polskie Młyny S.A. do spółki „BZK Group” sp. z o.o.

Ogłoszenie

2015-06-26

Zarządy spółek Polskie Młyny S.A. (Spółka Dzielona) i „BZK Group” sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) ogłaszają, że dnia 26 czerwca 2015 r. uzgodniły plan podziału spółki Polskie Młyny S.A. poprzez wydzielenie części majątku Polskie Młyny S.A. do spółki „BZK Group” sp. z o.o.