Kontakt

Małe

POLSKIE MŁYNY S.A. 
ul. Połczyńska 97A,
01-303 Warszawa
NIP 554-031-42-94
tel: +48 22 532 97 50,
+48 46 861 30 04,
fax + 48 46 86 13 004 wew. 307

Zespół Zakładów Szymanów
Al. XX -Lecia 36
96-515 Teresin
Tel +46 861 30 04

Formularz kontaktowy

W celu ułatwienia kontaktu z nami stworzyliśmy specjalny formularz kontaktowy, za pośrednictwem którego można przesłać wiadomość. Każda przesłana wiadomość zostanie przekazana do odpowiedniej osoby w naszej firmie. Na maile zawierające oferty reklamowe odpowiemy w miarę zainteresowania.

Kolekcjonerów gadżetów Polskie Młyny informujemy, że są one dostępne jedynie jako nagrody w organizowanych promocjach i konkursach (nie prowadzimy dystrybucji wysyłkowej). Przesłanie próbek produktów jest niemożliwe, ze względu na wymogi dotyczące ich przechowywania.

Formularz przeznaczony jest dla klientów indywidualnych  

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polskie Młyny S.A. moich danych osobowych w następującym zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numeru telefonu w celu, udzielenia odpowiedzi na pytanie.*

  Wyrażam zgodę na kontaktowanie się ze mną przez Polskie Młyny S.A. za pośrednictwem wskazanego przeze mnie adresu e-mail w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie.*

  Więcej o przetwarzaniu danych

  Polskie Młyny S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Połczyńska 97A („Polskie Młyny”) jako Administrator Danych Osobowych informuje, iż:

  • imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail i numer telefonu osoby podającej dane („Użytkownik”), będą przetwarzane wyłącznie w celu kontaktu oraz udzielenia odpowiedzi na pytanie;
  • dane Użytkownika nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
  • dane Użytkownika mogą być przekazywane do spółek powiązanych osobowo i kapitałowo ze spółką Polskie Młyny
  • Polskie Młyny S.A. nie powołały Inspektora Ochrony Danych Osobowych;
  • dane Użytkownika będą przechowywane na okres udzielania odpowiedzi na pytanie;
  • Użytkownik ma prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w dowolnym momencie, żądania od Polskich Młynów dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, jak również do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
  • Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  • decyzje wobec przetwarzania danych Użytkownika nie będą podejmowane automatyczne, a dane nie będą podlegać profilowaniu.


  Formularz dedykowany jest dla partnerów biznesowych

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polskie Młyny S.A. moich danych osobowych w następującym zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numeru telefonu w celu, udzielenia odpowiedzi na pytanie.*

   Wyrażam zgodę na kontaktowanie się ze mną przez Polskie Młyny S.A. za pośrednictwem wskazanego przeze mnie adresu e-mail w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie.*

   Więcej o przetwarzaniu danych

   Polskie Młyny S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Połczyńska 97A („Polskie Młyny”) jako Administrator Danych Osobowych informuje, iż:

   • imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail i numer telefonu osoby podającej dane („Użytkownik”), będą przetwarzane wyłącznie w celu kontaktu oraz udzielenia odpowiedzi na pytanie;
   • dane Użytkownika nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
   • dane Użytkownika mogą być przekazywane do spółek powiązanych osobowo i kapitałowo ze spółką Polskie Młyny
   • Polskie Młyny S.A. nie powołały Inspektora Ochrony Danych Osobowych;
   • dane Użytkownika będą przechowywane na okres udzielania odpowiedzi na pytanie;
   • Użytkownik ma prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w dowolnym momencie, żądania od Polskich Młynów dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, jak również do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
   • Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
   • decyzje wobec przetwarzania danych Użytkownika nie będą podejmowane automatyczne, a dane nie będą podlegać profilowaniu.

    

   Formularz przeznaczony dla osób, które poszukują lub chcą zakupić konkretny produkt 

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polskie Młyny S.A. moich danych osobowych w następującym zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numeru telefonu w celu, udzielenia odpowiedzi na pytanie.*

    Wyrażam zgodę na kontaktowanie się ze mną przez Polskie Młyny S.A. za pośrednictwem wskazanego przeze mnie adresu e-mail w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie.*

    Więcej o przetwarzaniu danych

    Polskie Młyny S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Połczyńska 97A („Polskie Młyny”) jako Administrator Danych Osobowych informuje, iż:

    • imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail i numer telefonu osoby podającej dane („Użytkownik”), będą przetwarzane wyłącznie w celu kontaktu oraz udzielenia odpowiedzi na pytanie;
    • dane Użytkownika nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
    • dane Użytkownika mogą być przekazywane do spółek powiązanych osobowo i kapitałowo ze spółką Polskie Młyny
    • Polskie Młyny S.A. nie powołały Inspektora Ochrony Danych Osobowych;
    • dane Użytkownika będą przechowywane na okres udzielania odpowiedzi na pytanie;
    • Użytkownik ma prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w dowolnym momencie, żądania od Polskich Młynów dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, jak również do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
    • Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
    • decyzje wobec przetwarzania danych Użytkownika nie będą podejmowane automatyczne, a dane nie będą podlegać profilowaniu.